இலங்கை | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

இலங்கை களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +94

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
11கொழும்புமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை648034இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
21யாழ்ப்பாணம்வட மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை169102இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
23மன்னார்வட மாகாணம், இலங்கைஇலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
24வவுனியாவட மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை60176இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
25அனுராதபுரம்வடமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை60943இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
26திருக்கோணமலைகிழக்கு மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை108420இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
27பொலன்னறுவைவடமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை13900இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
31நீர்கொழும்புமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை137223இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
32சிலாபம்வடமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை24712இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
33கம்பகாமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை9350இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
34களுத்துறைமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை38000இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
35கேகாலைசப்ரகமுவா மாகாணம்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
36அவிசாவளைமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
37குருணாகல்வடமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை28571இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
38பாணந்துறைமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை33735இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
41மாத்தறைதென் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை76254இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
45இரத்தினபுரிசப்ரகமுவா மாகாணம்இலங்கை47832இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
47அம்பாந்தோட்டைதென் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
51அட்டன், இலங்கைமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை15073இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
52நுவரெலியாமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை25775இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
54நாவலப்பிட்டிமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
55பதுளைஊவா மாகாணம்இலங்கை47587இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
57பண்டாரவளைஊவா மாகாணம்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
63அம்பாறைகிழக்கு மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை18348இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
65மட்டக்களப்புகிழக்கு மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை86742இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
66மாத்தளைமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
67கல்முனைகிழக்கு மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை100171இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
71Mobitelமொபைல்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
72Etisalatமொபைல்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
75Airtelமொபைல்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
77Dialogமொபைல்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
78Hutchமொபைல்இலங்கைஇலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
81கண்டிமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை111701இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
91காலிதென் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை93118இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
97அம்பலாங்கொடைதென் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை20133இலங்கை நேரம்பிற்பகல் 4:21 புத.UTC+05:30
பக்கம் 1