90 பகுதி குறியீடு

Athlone | அயர்லாந்து குடியரசு

Athlone (/æθˈloʊn/; Irish: Baile Átha Luain, meaning "town of Luan's ford") is a town on the River Shannon near the southern shore of Lough Ree in Ireland. It is the largest town in the Midlands Region. Most of the town lies on the east bank of the r..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Athlone
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Ballinasloe |  Roscommon  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Athlone, Ballypheasan, Loughanaskin, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:06
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:919394959697

90-க்கான வணிகத் தரவ

90இல் வணிகங்கள்  - Athlone

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster