74 பகுதி குறியீடு

Letterkenny | அயர்லாந்து குடியரசு

Letterkenny (Irish: Leitir Ceanainn, meaning "Hillside of the O'Cannons"), known as the Cathedral Town, is the largest and most populous urban settlement in County Donegal. Its English name is derived from the Irish name Leitir Ceanainn, meaning "Hil..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Letterkenny
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Buncrana |  Dungloe  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Ardaravan, Gort Glebe, Gortlee, Letterkenny
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:47
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:656667686971

74-க்கான வணிகத் தரவ

74இல் வணிகங்கள்  - Letterkenny

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster