69 பகுதி குறியீடு

Newcastle West | அயர்லாந்து குடியரசு

Newcastle West (Irish: an Caisleán Nua Thiar) or simply Newcastle (an Caisleán Nua, formerly anglicized Castlenoe) is a town in west County Limerick, Ireland. It is the largest town in the county, excluding Limerick city, and sits on the River Arra w..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Newcastle West
அண்டைவீட்டார:Abbeylands, Ballynacragga North, Dungeeha, Englishtenements, Gortboy, Rathkeale, Rathnaneane
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:14
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:636465666768

69-க்கான வணிகத் தரவ

69இல் வணிகங்கள்  - Newcastle West

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster