67 பகுதி குறியீடு

Nenagh | அயர்லாந்து குடியரசு

Nenagh (/niːˈnɑː/ or /ˈniːnə/, locally /ˈneɪnə/; Irish: Aonach Urmhumhan or simply An tAonach) is the county town and second largest town in County Tipperary in Ireland. It is a civil parish in the historical barony of Ormond Lower. It is also an Ecc..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Nenagh
அண்டைவீட்டார:Ballyhaden, Knockanpierce, Nenagh North, Nenagh South
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:35
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:616263646566

67-க்கான வணிகத் தரவ

67இல் வணிகங்கள்  - Nenagh

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster