66 பகுதி குறியீடு

Cahersiveen | அயர்லாந்து குடியரசு

Cahersiveen (Irish: Cathair Saidhbhín, meaning "Little Sadhbh's stone ringfort")—alternate spellings Cahirsiveen, Cahirciveen or Caherciveen—is a town in the Region of Skellig Kerry, County Kerry, Ireland. It is located on the River Fertha and is the..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Cahersiveen
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Tralee |  Killorglin  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Balloonagh, Chapel Quarter, Cloonalour, Dingle, Gallowsfields, Tralee
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:12
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:616263646567

66-க்கான வணிகத் தரவ

66இல் வணிகங்கள்  - Cahersiveen

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster