65 பகுதி குறியீடு

Ennis | அயர்லாந்து குடியரசு

Ennis (/ˈɛ.nɪs/; Irish: Inis, meaning "island") is a town located in Mid-West Region of Ireland and is the county town of County Clare. Situated on the River Fergus just north of where it enters the Shannon Estuary, it lies north west of Limerick and..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Ennis
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Kilrush |  Ennistimon
அண்டைவீட்டார:Bunnow, Clonroad Beg, Clonroad More, Dough, Drimna, Lifford
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:20
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:616263646667

65-க்கான வணிகத் தரவ

65இல் வணிகங்கள்  - Ennis

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster