64 பகுதி குறியீடு

Cill Airne | அயர்லாந்து குடியரசு

Killarney (Irish: Cill Airne, meaning "church of sloes"; pronounced [ˈcɪl̠ʲ ˈaːɾˠnʲə]) is a medium-sized town in County Kerry, southwestern Ireland. The town is on the northeastern shore of Lough Leane, which is part of Killarney National Park. The t..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Cill Airne
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Rathmore
அண்டைவீட்டார:Ardshanavooly, Avenue, Ballyspillane, Dromhale, Kenmare, Killarney, Monearmore
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:03
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:616263656667

64-க்கான வணிகத் தரவ

64இல் வணிகங்கள்  - Cill Airne

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster