63 பகுதி குறியீடு

Ráth Luirc | அயர்லாந்து குடியரசு

Charleville (Irish: Ráth Luirc or An Ráth) is a town in north County Cork, Ireland. It lies in the Golden Vale, on a tributary of the River Maigue, near the border with County Limerick. Charleville is on the N20 road and is the second-largest town be..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Ráth Luirc
அண்டைவீட்டார:Ballysallagh, Carroward East, Kilfinnane, Kilmallock, Rathgoggan Middle, Rathgoggan South
நேர மண்டலம்:கிரீன்விச் சராசரி நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் முற்பகல் 11:26
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:616264656667

63-க்கான வணிகத் தரவ

63இல் வணிகங்கள்  - Ráth Luirc

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster