62 பகுதி குறியீடு

Tipperary | அயர்லாந்து குடியரசு

Tipperary (/ˌtɪpəˈrɛəri/; Irish: Tiobraid Árann) is a town and a civil parish in County Tipperary, Ireland. Its population was 4,415 at the 2006 census. It is also an ecclesiastical parish in the Roman Catholic Archdiocese of Cashel and Emly, and is ..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Tipperary
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Cappawhite |  Cashel
அண்டைவீட்டார:Carrownreddy, Cashel, Spafield, St. Dominick's Abbey, Town Lot
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:55
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:616364656667

62-க்கான வணிகத் தரவ

62இல் வணிகங்கள்  - Tipperary

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster