61 பகுதி குறியீடு

Luimneach | அயர்லாந்து குடியரசு

Limerick (/ˈlɪmᵊrɪk/; Irish: Luimneach [ˈl̪imʲɨnʲəx]) is a city in county Limerick, Ireland. It is located in the Mid-West Region and is also part of the province of Munster. Limerick City and County Council is the local authority for the city. The c..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Luimneach
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Scarriff
அண்டைவீட்டார:Castletroy, Dooradoyle, Tullyvarraga
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:01
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:626364656667

61-க்கான வணிகத் தரவ

61இல் வணிகங்கள்  - Luimneach

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster