59 பகுதி குறியீடு

Carlow | அயர்லாந்து குடியரசு

Carlow (/ˈkɑːr.loʊ/; Irish: Ceatharlach) is the county town of County Carlow in Ireland. It is situated in the south-east of Ireland, 84 km from Dublin. County Carlow is the second smallest county in Ireland by area, however Carlow Town is the 14th l..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Carlow
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Athy |  Bagenalstown  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Athy, Baltinglass East, Carlow, Graigue, Moneybeg, Rathnapish, Templeowen
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:37
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:525354565758

59-க்கான வணிகத் தரவ

59இல் வணிகங்கள்  - Carlow

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster