58 பகுதி குறியீடு

Dungarvan | அயர்லாந்து குடியரசு

Dungarvan (Irish: Dún Garbhán, meaning "Garbhann's Fort") is a coastal town and harbour in County Waterford, on the south coast of Ireland. It is not the capital of Waterford. Prior to the merger of Waterford County Council with Waterford City Counci..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Dungarvan
அண்டைவீட்டார:Abbeyside, Cappoquin, Dungarvan, Lismore, Shandon, Tallow
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:59
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:515253545657

58-க்கான வணிகத் தரவ

58இல் வணிகங்கள்  - Dungarvan

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster