57 பகுதி குறியீடு

Portlaoise | அயர்லாந்து குடியரசு

Port Laoise or Portlaoise (Irish [pˠɔɾˠt̪ˠˈl̪ˠiːʃə], anglicised /pɔərtˈliːʃ/) is the county town of County Laois in the Midlands region of Ireland. The population in 2011 was 20,145.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Portlaoise
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Tullamore |  Birr  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Kylekiproe, Moneyballytyrrell, Puttaghan, Townparks, Tullamore
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:31
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:515253545658

57-க்கான வணிகத் தரவ

57இல் வணிகங்கள்  - Portlaoise

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster