56 பகுதி குறியீடு

Kilkenny | அயர்லாந்து குடியரசு

Kilkenny (Irish: Cill Chainnigh, meaning "church of Cainnech") is a city located in south-east part of Ireland and the county town of County Kilkenny. It is on both banks of the River Nore in the province of Leinster. The city is administered by a Bo..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Kilkenny
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Castlecomer |  Freshford
அண்டைவீட்டார:Collegepark, Gardens
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:12
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:515253545758

56-க்கான வணிகத் தரவ

56இல் வணிகங்கள்  - Kilkenny

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster