52 பகுதி குறியீடு

Cluain Meala | அயர்லாந்து குடியரசு

Clonmel (Irish: Cluain Meala, meaning "honey vale") is the county town of County Tipperary in Ireland. It is the largest town in the county. While the borough had a population of 15,793 in 2011, another 2115 people were in the rural environs of Clonm..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Cluain Meala
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Tipperary |  Cahir  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Burgagery-Lands East, Oldbridge, Raheen, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:16
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:515354565758

52-க்கான வணிகத் தரவ

52இல் வணிகங்கள்  - Cluain Meala

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster