51 பகுதி குறியீடு

Waterford | அயர்லாந்து குடியரசு

Waterford (from Old Norse Veðrafjǫrðr, meaning "ram (wether) fjord"; Irish: Port Láirge, meaning "Lárag's port") is a city in Ireland. It is in the South-East of Ireland and is part of the province of Munster. It is the oldest and the fifth most popu..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Waterford
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:New Ross |  Carrick-on-Suir  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Carrickbeg, New Ross, Tramore East
நேர மண்டலம்:கிரீன்விச் சராசரி நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் முற்பகல் 10:24
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:525354565758

51-க்கான வணிகத் தரவ

51இல் வணிகங்கள்  - Waterford

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster