506 பகுதி குறியீடு

Tullamore | அயர்லாந்து குடியரசு

Tullamore (Irish: Tulach Mhór, meaning "great mound") is a town in County Offaly, in the midlands of Ireland. It is Offaly's county town and is located in centre of the county. was designated a 'gateway' town in late 2003 by the Irish Government, ma..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Tullamore
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:17
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:50450551525354

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster