505 பகுதி குறியீடு

Roscrea | அயர்லாந்து குடியரசு

Roscrea (Irish: Ros Cré) is a historical market town in County Tipperary, Ireland. In 2011 the town had a population of 5,403. Its main industries include meat processing and pharmaceuticals. It is one of eleven civil parishes in the historical baron..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Roscrea
அண்டைவீட்டார:Benamore, Demesne, Parkmore, Rathdowney, Shinrone, Townfields, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:05
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:50450651525354

505-க்கான வணிகத் தரவ

505இல் வணிகங்கள்  - Roscrea

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster