504 பகுதி குறியீடு

Thurles | அயர்லாந்து குடியரசு

Thurles (/ˈθɜːrlɛs/ or local /ˈtɜːrləs/; Irish: Durlas or Durlas Éile) is a town in County Tipperary, Ireland. It is located in the civil parish of same name in the barony of Eliogarty and in the ecclesiastical parish of Thurles. The cathedral church..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Thurles
அண்டைவீட்டார:Belleville, Gortataggart, Kiltillane, Lognafulla, Thurles Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:29
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:50550651525354

504-க்கான வணிகத் தரவ

504இல் வணிகங்கள்  - Thurles

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster