49 பகுதி குறியீடு

Cavan | அயர்லாந்து குடியரசு

Cavan (/ˈkævən/; Irish: an Cabhán, meaning "the hollow") is the county town of County Cavan in Ireland. The town lies in Ulster, in the Republic of Ireland, near the border with Northern Ireland. The town is on the main road – the N3 road – linking D..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Cavan
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Cootehill |  Oldcastle  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Abbeyland, Drumaveil North, Oldcastle, Rahardrum, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:24
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:424344454647

49-க்கான வணிகத் தரவ

49இல் வணிகங்கள்  - Cavan

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster