46 பகுதி குறியீடு

Navan | அயர்லாந்து குடியரசு

Navan (/ˈnævən/; Irish: an Uaimh) is the county town of County Meath in Ireland. In 2011, the town and its environs had a population of 28,559; making it the 5th largest town, and 10th largest urban settlement, in Ireland.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Navan
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Kells |  Edenderry  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Dillonsland, Edenderry, Johnstown, Townparks, Townparks South
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:59
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:414243444547

46-க்கான வணிகத் தரவ

46இல் வணிகங்கள்  - Navan

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster