45 பகுதி குறியீடு

Naas | அயர்லாந்து குடியரசு

Naas (/ˈneɪs/; Irish: Nás na Ríogh, pronounced [n̪ˠaːsˠ n̪ˠə ɾʲiː], or An Nás [ən̪ˠ n̪ˠaːsˠ]) is the county town of County Kildare in Ireland. In 2011, it had a population of 20,713, making it the largest town in the North Kildare Suburban region . N..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Naas
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Kildare |  Newbridge  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Abbeyland, Kilbelin, Kildare, Naas East, Piercetown
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:45
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:414243444647

45-க்கான வணிகத் தரவ

45இல் வணிகங்கள்  - Naas

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster