44 பகுதி குறியீடு

An Muileann gCearr | அயர்லாந்து குடியரசு

Mullingar (/ˌmʊl.ɪnˈɡɑːr/; Irish: An Muileann gCearr, meaning "the left-handed mill") is the county town of County Westmeath in Ireland. The Counties of Meath and Westmeath Act (Henry VIII 34) of 1543, proclaimed Westmeath (which then included Longfo..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:An Muileann gCearr
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Castlepollard |  Tyrrellspass  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Bellview, Commons, Mullingar, Mullingar Business Park, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:17
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:414243454647

44-க்கான வணிகத் தரவ

44இல் வணிகங்கள்  - An Muileann gCearr

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster