404 பகுதி குறியீடு

Wicklow | அயர்லாந்து குடியரசு

Wicklow (Irish: Cill Mhantáin, meaning "church of the toothless one") is the county town of County Wicklow and the capital of the Mid-East Region in Ireland. Located south of Dublin on the east coast of the island, it has a population of 10,356 accor..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Wicklow
அண்டைவீட்டார:Ashford, Balleese Lower, Commons, Corporation Land (1st Division), Corporation Lands, Glebe, Merrymeeting, Rathdrum, Wicklow
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:57
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:4024142434445

404-க்கான வணிகத் தரவ

404இல் வணிகங்கள்  - Wicklow

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster