402 பகுதி குறியீடு

Arklow | அயர்லாந்து குடியரசு

Arklow (from Old Norse Arnkell-lág, meaning "meadow of Arnkell", Irish: An tInbhear Mór, meaning "the great estuary") is a town in County Wicklow on the east coast of Ireland. Founded by the Vikings in the ninth century, Arklow was the site of one of..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Arklow
அண்டைவீட்டார:Arklow, Aughrim Lower, Ballinacor, Ferrybank, Kilmagig Lower, Knockanrahan Lower, Knockanrahan Upper, Tinahask Lower
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:07
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:4044142434445

402-க்கான வணிகத் தரவ

402இல் வணிகங்கள்  - Arklow

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster