29 பகுதி குறியீடு

Kanturk | அயர்லாந்து குடியரசு

Kanturk (Irish: Ceann Toirc, meaning "Boar's Head" - also the town's emblem) is a town in the north west of County Cork, Ireland. Kanturk is situated at the confluence of the rivers Allow and Dallow (also Dalua), streaming further on as tributaries i..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Kanturk
அண்டைவீட்டார:Banteer, Bluepool, Drominahilla, Garraunawarrig Upper, Kanturk, Mallow, Newmarket
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:17
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:232425262728

29-க்கான வணிகத் தரவ

29இல் வணிகங்கள்  - Kanturk

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster