27 பகுதி குறியீடு

Bantry | அயர்லாந்து குடியரசு

Bantry (Irish: Beanntraí, meaning "(place of) Beann's people") is a town in the civil parish of Kilmocomoge in the barony of Bantry on the coast of West County Cork, Ireland. It lies at the head of Bantry Bay, a deep-water gulf extending for 30 km (1..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Bantry
அண்டைவீட்டார:Cametringane, Carrignagat, Knockaneroe, Monteensudder, Newtown, Town Lots
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:25
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212223242526

27-க்கான வணிகத் தரவ

27இல் வணிகங்கள்  - Bantry

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster