26 பகுதி குறியீடு

Macroom | அயர்லாந்து குடியரசு

Macroom (/mə.ˈkruːm/; Irish: Maigh Chromtha) is a market town and civil parish in the barony of Muskerry West, County Cork, Ireland. It is situated in a valley of the River Sullane, about halfway between Cork city and Killarney. The name in Irish Gae..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Macroom
அண்டைவீட்டார:Coolcour, Flats, Garranenagappul, Killeen, Maghereen, Sleveen East
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:01
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212223242527

26-க்கான வணிகத் தரவ

26இல் வணிகங்கள்  - Macroom

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster