25 பகுதி குறியீடு

Fermoy | அயர்லாந்து குடியரசு

Fermoy (Irish: Mainistir Fhear Maí, meaning "monastery of the Men of the Plain") is a town on the River Blackwater in east County Cork, Ireland. Its population is about 5,800, environs included (2006 census). It is located in the barony of Fermoy. t..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Fermoy
அண்டைவீட்டார:Ballinwillin, Brigown, Duntahane, Fermoy, Rath-Healy
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:38
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212223242627

25-க்கான வணிகத் தரவ

25இல் வணிகங்கள்  - Fermoy

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster