24 பகுதி குறியீடு

Youghal | அயர்லாந்து குடியரசு

Youghal (/ˈjɔːl/ YAWL; Irish: Eochaill, meaning "yew wood") is a seaside resort town in County Cork, Ireland. Sitting on the estuary of the River Blackwater, in the past it was militarily and economically important. Being built on the edge of a steep..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Youghal
அண்டைவீட்டார:Duffcarrick, Foxhole, Greencloyne, Killeagh Gardens, Youghal-Lands
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:03
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212223252627

24-க்கான வணிகத் தரவ

24இல் வணிகங்கள்  - Youghal

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster