23 பகுதி குறியீடு

Bandon | அயர்லாந்து குடியரசு

Bandon (/ˈbæn.dən/; Irish: Droichead na Bandan) is a town in County Cork, Ireland. It lies on the River Bandon between two hills. The name in Irish means Bridge of the Bandon, a reference to the origin of the town as a crossing-point on the river. In..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Bandon
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Clonakilty
அண்டைவீட்டார:Clogheenavodig, Cloghmacsimon, Dunmanway North, Maulnaskehy, Scartagh
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:31
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212224252627

23-க்கான வணிகத் தரவ

23இல் வணிகங்கள்  - Bandon

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster