22 பகுதி குறியீடு

Mallow | அயர்லாந்து குடியரசு

Mallow (Irish: Mala) is a town in County Cork, Ireland, about thirty-five kilometres north of Cork. Mallow is in the barony of Fermoy. is the administrative centre of north County Cork and has been nicknamed the "Crossroads of Munster". The Northern..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Mallow
அண்டைவீட்டார:Buttevant, Castlelands, Mallow
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:09
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212326272829

22-க்கான வணிகத் தரவ

22இல் வணிகங்கள்  - Mallow

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster