21 பகுதி குறியீடு

Cork | அயர்லாந்து குடியரசு

Cork (/kɔːrk/ Irish: Corcaigh, pronounced [ˈkoɾkɪɟ], from corcach, meaning "marsh") is a city in Ireland, located in the South-West Region, in the province of Munster. It has a population of 119,230, and is the second largest city in the state and th..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Cork
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Midleton |  Kinsale  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Ballintemple, Centre
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:07
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:222324252629

21-க்கான வணிகத் தரவ

21இல் வணிகங்கள்  - Cork

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster