டப்லின் | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

டப்லின் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +353

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
1டப்லின்Leinsterஅயர்லாந்து1.0 millionஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:28 ஞாயி.UTC+00
பக்கம் 1


அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைபகுதி குறியீடுகள்அஞ்சல் குறியீடு
EnfieldLeinsterஅயர்லாந்து292946A83
North Wallஅயர்லாந்து1
South Dublinஅயர்லாந்து1D10D11D12D13மேலும்
WicklowLeinsterஅயர்லாந்து14048404A67


டப்லின்க்கான மேல்மட்ட வகைகள்