பகுதி குறியீடு 206

சியாட்டில் | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

சியாட்டில் அமெரிக்காவின் வொஷிங்டன் மாநிலத்தின் உள்ள ஒரு நகரம் ஆகும். கரையோரத் துறைமுக நகரமான இந்நகரம், ஐக்கிய அமெரிக்காவின் பசிபிக் வடமேற்குப் பகுதியில் உள்ள மிகப்பெரிய நகரமும் ஆகும். கிங் கவுண்டியின் தலைமை இடமான இது, கனடா-ஐக்கிய அமெரிக்க எல்லைக்கு தெற்கே சுமா..    Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:சியாட்டில்
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Tacoma |  Bellevue  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Belltown, Capitol Hill, Central Business District, Downtown, Greater Duwamish, Northeast Seattle
நேர மண்டலம்:பசிபிக் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:செவ்வாய் பிற்பகல் 11:10
அஞ்சல் குறியீடு98001980029800398004மேலும்
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:201202203205207208

206-க்கான வணிகத் தரவ

206இல் வணிகங்கள்  - சியாட்டில்

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க