பகுதி குறியீடு 202

வாசிங்டன், டி. சி. | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

வாசிங்டன், டி. சி. (வாஷிங்டன் டி. சி; Washington, D.C.), முழுப்பெயர் வாசிங்டன், கொலம்பியா மாவட்டம் (Washington, District of Columbia) ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைநகரமாகும். இப் பெயர் அந்நாட்டில் ஏற்பட்ட அமெரிக்கப் புரட்சியைத் தலைமையேற்று நடத்திய ராணுவத் தலைவர் ஜார..    Wikipedia.org
202 விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:வாசிங்டன், டி. சி.சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:பால்ட்டிமோர் |  Arlington |  Alexandria |  Silver Spring
அண்டைவீட்டார:Downtown, Georgetown, Northeast Washington, Northwest Washington, Southeast Washingtonநேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய பகலொளி நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Friday 8:49 PMஅஞ்சல் குறியீடு20001200022000320004மேலும்
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:201203205206207208

202-க்கான வணிகத் தரவ

202-இலுள்ள வணிகங்கள  - வாசிங்டன், டி. சி.

கல்வி, 202 - வாசிங்டன், டி. சி.-இல
202 இல் மேலும் கல்வி ஐக் காணவும்
4.5 
Office Of Admissions 2400 6th St. NW G14, Washington, DC 20059 · வாசிங்டன், டி. சி.
4.5 
3700 O St NW, Washington, DC 20057 · வாசிங்டன், டி. சி.
4.0 
2121 I St NW, Washington, DC 20052 · வாசிங்டன், டி. சி.
4.0  · $
1333 H St NE, Washington, DC 20002 · வாசிங்டன், டி. சி.
4.5 
800 Florida Ave NE, Washington, DC 20002 · வாசிங்டன், டி. சி.
4.5 
4400 Massachusetts Avenue Northwest · வாசிங்டன், டி. சி.

பகுதி குறியீடு 202-க்கான பிற இடங்கள

நகரத்தின் பெயர்பகுதி குறியீடுகள்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடுமக்கள்தொகை
வாசிங்டன், டி. சி.202, 301703வாசிங்டன், டி. சி.அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு672228
பால்ட்டிமோர்202, 301410மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு620961 (2014)
Arlington202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு207627
Alexandria202, 301571வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு139966 (2014)
Silver Spring202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு76716
Centreville202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு71135 (2010)
Ellicott City202, 301410மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு65834 (2013)
Bethesda202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு63374
Rockville202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு61209 (2014)
Gaithersburg202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு59933 (2014)
Bowie202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு54727 (2014)
Catonsville202, 301410மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு41567 (2010)
Annandale202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு41008 (2010)
அனாபொலிஸ்202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு38394 (2013)
Oakton202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு34166 (2010)
Springfield202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு30484 (2010)
College Park202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு30413 (2010)
Laurel202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு25115 (2010)
Fairfax202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு24483 (2014)
Pasadena202, 410443மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு24287
Herndon202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு23292 (2010)
Hyattsville202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு17557
Beltsville202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு16772 (2010)
Culpeper202, 540வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு16379 (2010)
Vienna202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு15687 (2010)
East Riverdale202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு15509 (2010)
Williamsburg202, 757வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு14068 (2014)
Falls Church202, 571703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு13508 (2013)
Linthicum Heights202, 410443மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு10324 (2010)
Mount Rainier202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு8080 (2010)
Temple Hills202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு7852
Capitol Heights202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு4337 (2010)
Stafford202, 540703வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு4320
Leonardtown202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு2930 (2010)
Aberdeen Proving Ground202, 410443மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு2093
Upper Marlboro202, 240301மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு631 (2010)
Phoenix202, 410மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Issue202மேரிலாந்துஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Mc Lean202வர்ஜீனியாஅமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Naval Anacost Annex202வாசிங்டன், டி. சி.அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Parcel Return Service202வாசிங்டன், டி. சி.அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Washington Navy Yard202வாசிங்டன், டி. சி.அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

அயோவாஅரிசோனாஅலபாமாஅலாஸ்காஆர்கன்சாஇந்தியானா
இலினொய்ஐடஹோஒகையோஓக்லகோமாஓரிகன்கலிபோர்னியா
கனெடிகட்கென்டக்கிகேன்சஸ்கொலராடோடெக்சஸ்டெலவெயர்
டென்னிசிதெற்கு டகோட்டாதென் கரொலைனாநியூ செர்சிநியூ மெக்சிகோநியூ யோர்க் மாநிலம்
நியூ ஹாம்சயர்நெப்ராஸ்காநெவாடாபுளோரிடாபென்சில்வேனியாமாசச்சூசெட்ஸ்
மிசிசிப்பிமிசூரிமிச்சிகன்மினசோட்டாமேய்ன்மேரிலாந்து
மேற்கு வர்ஜீனியாமொன்ட்டானாயூட்டாலூசியானாவட கரொலைனாவடக்கு டகோட்டா
வயோமிங்வர்ஜீனியாவாசிங்டன், டி. சி.வாஷிங்டன்விஸ்கொன்சின்வெர்மான்ட்
றோட் தீவுஜோர்ஜியா (மாநிலம்)ஹவாய்