பகுதி குறியீடு 202

வாசிங்டன், டி. சி. | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

வாசிங்டன், டி. சி. (வாஷிங்டன் டி. சி; Washington, D.C.), முழுப்பெயர் வாசிங்டன், கொலம்பியா மாவட்டம் (Washington, District of Columbia) ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைநகரமாகும். இப் பெயர் அந்நாட்டில் ஏற்பட்ட அமெரிக்கப் புரட்சியைத் தலைமையேற்று நடத்திய ராணுவத் தலைவர் ஜார..    Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:வாசிங்டன், டி. சி.
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:பால்ட்டிமோர் |  Arlington  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Downtown, Georgetown, Northeast Washington, Northwest, Northwest Washington, Southeast Washington
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய பகலொளி நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:வியாழன் முற்பகல் 3:00
அஞ்சல் குறியீடு20001200022000320004மேலும்
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:201203205206207208

202-க்கான வணிகத் தரவ

202இல் வணிகங்கள்  - வாசிங்டன், டி. சி.

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க