வாசிங்டன், டி. சி. | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

வாசிங்டன், டி. சி. இல் இருக்கும் பெருநகரங்கள்


வாசிங்டன், டி. சி. இல் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +1

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
202வாசிங்டன், டி. சி.வாசிங்டன், டி. சி.ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு601723கிழக்கத்திய நேரம்1:25 PM ஞாUTC-04
301மேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்1:25 PM ஞாUTC-04
703வர்ஜீனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்1:25 PM ஞாUTC-04
பக்கம் 1