வாசிங்டன், டி. சி.க்கான பகுதி குறியீடு தகவல்கள்

வாசிங்டன், டி. சி. இல் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +1

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
202வாசிங்டன், டி. சி.வாசிங்டன், டி. சி.ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு601723கிழக்கத்திய நேரம்8:25 PM வெUTC-04
301மேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்8:25 PM வெUTC-04
703வர்ஜீனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்8:25 PM வெUTC-04
பக்கம் 1


அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைபகுதி குறியீடுகள்அஞ்சல் குறியீடு
Brentwoodமேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு3046 (2010)24030120722
Fort Myer Heightsவர்ஜீனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு70357122211
Mount Rainierமேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு8080 (2010)30124020220712
Takoma Parkமேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு16715 (2010)301240209132091220901


வாசிங்டன், டி. சி.க்கான மேல்மட்ட வகைகள்